Janė Narvilienė

Gimimo data:
1945
Mirties data:
2020-02-05
Laidotuvių detalės:

Eidama 77 – uosius metus mirė buvusi Seimo narė Janė Narvilienė.

Vėlionė Narvilienė bus pašarvota vasario 4 d. 15 val. Kretingos laidojimo namuose „Rimtis“ Dangaus salėje. Šventos mišios už Janę Narvilienę vyks 5d. 10val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Atsisveikinimas 5d. 13val.

Reiškiame jums nuoširdžią užuojautą šiuo liūdnu metu…

Liūdime kartu

Pareikškite užuojautą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *